Bài báo tạp chí
Can migration reduce educational attainment? Evidence from Mexico /
Tác giả CN McKenzie, David
Nhan đề Can migration reduce educational attainment? Evidence from Mexico / David McKenzie, Hillel Rapoport
Mô tả vật lý From p.126-153
Từ khóa tự do Educational attainments
Từ khóa tự do Migration
Tác giả(bs) CN Rapoport, Hillel
Nguồn trích Journal Of Population Economics- Số: 4 Tập: 24 Năm: 2011
000 00000nab#a2200000ui#4500
001190963
00221
004E68BB5A6-520C-4069-8370-5B22B768D089
005202312061549
008081223s vm| vie
0091 0
039|y20231206154904|zluuyen
100 |aMcKenzie, David
245 |aCan migration reduce educational attainment? Evidence from Mexico / |cDavid McKenzie, Hillel Rapoport
300 |aFrom p.126-153
653 |aEducational attainments
653 |aMigration
700 |aRapoport, Hillel
773 |tJournal Of Population Economics|d2011|v24|i4
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét