Bài báo tạp chí
An Efficient Gaming User Oriented Load Balancing Scheme for MMORPGs /
Tác giả CN Kim, Hye-Young
Nhan đề An Efficient Gaming User Oriented Load Balancing Scheme for MMORPGs / Hye-Young Kim, Hwa-Jin Park
Mô tả vật lý From p.117-125
Tác giả(bs) CN Park, Hwa-Jin
Nguồn trích Wireless personal communications- Số: 2 Tập: 73 Năm: 2013
000 00000nab#a2200000ui#4500
001190159
00221
0049AD18678-2269-4BBE-91E3-9A83F55A1DBC
005202311291014
008081223s vm| vie
0091 0
039|y20231129101451|zluuyen
100 |a Kim, Hye-Young
245 |aAn Efficient Gaming User Oriented Load Balancing Scheme for MMORPGs / |cHye-Young Kim, Hwa-Jin Park
300 |aFrom p.117-125
700 |aPark, Hwa-Jin
773 |tWireless personal communications|d2013|v73|i2
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét