Bài báo tạp chí
An Effective Personalized Service Provision Scheme Based on Virtual Space for Ubiquitous Computing Environment /
Tác giả CN Hong, Chung-Pyo
Nhan đề An Effective Personalized Service Provision Scheme Based on Virtual Space for Ubiquitous Computing Environment / Chung-Pyo Hong, Cheong-Ghil Kim, Shin-Dug Kim
Mô tả vật lý From p.103-116
Tác giả(bs) CN Kim, Shin-Dug
Tác giả(bs) CN Kim, Cheong-Ghil
Nguồn trích Wireless personal communications- Số: 2 Tập: 73 Năm: 2013
000 00000nab#a2200000ui#4500
001190158
00221
0048DEA4BA4-8C80-48D3-95D8-62A8305361A6
005202311291013
008081223s vm| vie
0091 0
039|y20231129101400|zluuyen
100 |aHong, Chung-Pyo
245 |aAn Effective Personalized Service Provision Scheme Based on Virtual Space for Ubiquitous Computing Environment / |cChung-Pyo Hong, Cheong-Ghil Kim, Shin-Dug Kim
300 |aFrom p.103-116
700 |aKim, Shin-Dug
700 |aKim, Cheong-Ghil
773 |tWireless personal communications|d2013|v73|i2
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét