Bài báo tạp chí
Numerical Analysis of Air Flows for Korean Traditional House /
Tác giả CN Kim, Jaewon
Nhan đề Numerical Analysis of Air Flows for Korean Traditional House / Jaewon Kim · Kyungeun Cho · Eunyoung Ahn
Mô tả vật lý From p.49-61
Tác giả(bs) CN Ahn, Eunyoung
Tác giả(bs) CN Cho, Kyungeun
Nguồn trích Wireless personal communications- Số: 2 Tập: 73 Năm: 2013
000 00000nab#a2200000ui#4500
001190152
00221
004060129A5-6EE2-4C97-B7AA-ABC9E6EA90C8
005202311290938
008081223s vm| vie
0091 0
039|y20231129093819|zluuyen
100 |aKim, Jaewon
245 |aNumerical Analysis of Air Flows for Korean Traditional House / |cJaewon Kim · Kyungeun Cho · Eunyoung Ahn
300 |aFrom p.49-61
700 |a Ahn, Eunyoung
700 |a Cho, Kyungeun
773 |tWireless personal communications|d2013|v73|i2
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét