Bài báo tạp chí
Home Health Gateway Based Healthcare Services Through U-Health Platform /
Nhan đề Home Health Gateway Based Healthcare Services Through U-Health Platform / Eun-Young Jung and others
Mô tả vật lý From p.37-48
Tác giả(bs) CN Kyun Park, Dong
Tác giả(bs) CN Chung, Kyung-Yong
Tác giả(bs) CN Jung, Eun-Young
Tác giả(bs) CN Kim, Jong-Hun
Nguồn trích Wireless personal communications- Số: 2 Tập: 73 Năm: 2013
000 00000nab#a2200000ui#4500
001190151
00221
0041A77A080-4FE0-45FE-BE65-F76FF05B4BAB
005202311290936
008081223s vm| vie
0091 0
039|y20231129093657|zluuyen
245 |aHome Health Gateway Based Healthcare Services Through U-Health Platform / |cEun-Young Jung and others
300 |aFrom p.37-48
700 |a Kyun Park, Dong
700 |aChung, Kyung-Yong
700 |aJung, Eun-Young
700 |aKim, Jong-Hun
773 |tWireless personal communications|d2013|v73|i2
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét