Bài báo tạp chí
A Study on Convergence Security System for Preventing Leakage of Internal Information /
Tác giả CN Kim, Min-su
Nhan đề A Study on Convergence Security System for Preventing Leakage of Internal Information / Min-su Kim, Dong-hwi Lee, Kui-nam J. Kim
Mô tả vật lý From p.7-17
Tác giả(bs) CN Kim, Kui-nam J.
Tác giả(bs) CN Lee, Dong-hwi
Nguồn trích Wireless personal communications- Số: 2 Tập: 73 Năm: 2013
000 00000nab#a2200000ui#4500
001190148
00221
004C02BB7A9-C158-4B04-895B-9BB879A64761
005202311290933
008081223s vm| vie
0091 0
039|y20231129093323|zluuyen
100 |aKim, Min-su
245 |aA Study on Convergence Security System for Preventing Leakage of Internal Information / |cMin-su Kim, Dong-hwi Lee, Kui-nam J. Kim
300 |aFrom p.7-17
700 |aKim, Kui-nam J.
700 |aLee, Dong-hwi
773 |tWireless personal communications|d2013|v73|i2
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét