Sách ngoại văn
627.98 P 42 H
Ship and mobile offshore unit automation :
DDC 627.98
Tác giả CN Pepliński, Henryk
Nhan đề Ship and mobile offshore unit automation : a practical guide / Henryk Pepliński
Thông tin xuất bản Cambridge : Gulf Professional Pub., 2019
Mô tả vật lý 234 p. ; 24 cm
Thuật ngữ chủ đề Offshore structures-Design and construction
Thuật ngữ chủ đề Offshore structures-Automation
Địa chỉ NTUKho đọc Sinh viên(1): 1000030520
000 00000nam#a2200000ui#4500
001190143
00212
004D51B5F4A-55B9-4693-9A18-1DC6ED0A3A3F
005202401311004
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |a9780128187234 (paperback)
039|a20240131100442|bvanpth|c20231129091001|doanhntk|y20231129090923|zoanhntk
082 |a627.98|bP 42 H
100 |aPepliński, Henryk
245 |aShip and mobile offshore unit automation : |ba practical guide / |cHenryk Pepliński
260 |aCambridge : |bGulf Professional Pub., |c2019
300 |a234 p. ; |c24 cm
650 |aOffshore structures|xDesign and construction
650 |aOffshore structures|xAutomation
852|aNTU|bKho đọc Sinh viên|j(1): 1000030520
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata10/anhbia/shipandmobile_peplinskithumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 1000030520 Kho đọc Sinh viên 627.98 P 42 H Sách ngoại văn 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Nhận xét