Sách ngoại văn
615.321 K 89 S
Analytical techniques for natural product research /
DDC 615.321
Tác giả CN Kumar, Satyanshu
Nhan đề Analytical techniques for natural product research / Satyanshu Kumar
Thông tin xuất bản Boston, MA : CABI, 2016
Mô tả vật lý 194 p. ; 24 cm
Thuật ngữ chủ đề Plant extracts-Analysis
Địa chỉ NTUKho đọc Sinh viên(1): 1000030516
000 00000nam#a2200000ui#4500
001190141
00212
0048DF50F58-D4ED-4245-A770-3EEF48D02AC6
005202401310920
008081223s2016 vm| vie
0091 0
020 |a9781780644738
039|a20240131092102|bvanpth|y20231129085941|zoanhntk
082 |a615.321|bK 89 S
100 |aKumar, Satyanshu
245 |aAnalytical techniques for natural product research / |cSatyanshu Kumar
260 |aBoston, MA : |bCABI, |c2016
300 |a194 p. ; |c24 cm
650 |aPlant extracts|xAnalysis
852|aNTU|bKho đọc Sinh viên|j(1): 1000030516
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata10/anhbia/analyticaltechniques_kumarthumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 1000030516 Kho đọc Sinh viên 615.321 K 89 S Sách ngoại văn 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Nhận xét