Sách ngoại văn
670.42 E 43 S
Processes and design for manufacturing
DDC 670.42
Tác giả CN El Wakil, Sherif D.
Nhan đề Processes and design for manufacturing
Lần xuất bản 3 rd.
Thông tin xuất bản Boca Raton : CRC Press, 2019
Mô tả vật lý 521 p. ; 24 cm
Thuật ngữ chủ đề Manufacturing processes
Thuật ngữ chủ đề Computer integrated manufacturing systems
Địa chỉ NTUKho đọc Sinh viên(1): 1000030519
000 00000nam#a2200000ui#4500
001190138
00212
0046C3461C7-2BBA-4281-8099-050D3150CB0C
005202401310949
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |a9781138581081
039|a20240131095024|bvanpth|y20231129084453|zoanhntk
082 |a670.42|bE 43 S
100 |aEl Wakil, Sherif D.
245 |aProcesses and design for manufacturing
250 |a3 rd.
260 |aBoca Raton : |bCRC Press, |c2019
300 |a521 p. ; |c24 cm
650 |aManufacturing processes
650 |aComputer integrated manufacturing systems
852|aNTU|bKho đọc Sinh viên|j(1): 1000030519
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata10/anhbia/processesanddesign_wakilthumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 1000030519 Kho đọc Sinh viên 670.42 E 43 S Sách ngoại văn 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Nhận xét