Sách ngoại văn
658.3 H 91
Human resource management :
DDC 658.3
Nhan đề Human resource management : People, data, and analytics / Talya Bauer and others
Thông tin xuất bản Los Angeles : Sage, 2020
Mô tả vật lý 576 p. : ill ; 27 cm
Thuật ngữ chủ đề Resource Management
Môn học Quản trị nhân sự
Tác giả(bs) CN Caughlin, David
Tác giả(bs) CN Erdogan, Berrin
Tác giả(bs) CN Bauer, Talya
Tác giả(bs) CN Truxillo, Donald
Địa chỉ NTUKho đọc Sinh viên(1): 1000030515
000 00000nam#a2200000ui#4500
001190137
00212
004239758AF-EEB7-4FB6-9A86-D596DD099AD5
005202401310910
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |a9781506363127
039|a20240131091043|bvanpth|y20231129083500|zoanhntk
082 |a658.3|bH 91
245 |aHuman resource management : |bPeople, data, and analytics / |cTalya Bauer and others
260 |aLos Angeles : |bSage, |c2020
300 |a576 p. : |bill ; |c27 cm|eAppendix A-I
650 |aResource Management
690 |aQuản trị nhân sự
700 |aCaughlin, David
700 |aErdogan, Berrin
700 |aBauer, Talya
700|aTruxillo, Donald
852|aNTU|bKho đọc Sinh viên|j(1): 1000030515
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata10/anhbia/humanresource_talyabauerthumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 1000030515 Kho đọc Sinh viên 658.3 H 91 Sách ngoại văn 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Nhận xét