Sách tiếng Việt
346.09 Gi 103
Giải đáp một số vướng mắc tình huống thường gặp về nghiệp vụ đấu thầu /
DDC 346.09
Nhan đề Giải đáp một số vướng mắc tình huống thường gặp về nghiệp vụ đấu thầu / Vũ Hoàng Hải (hệ thống)
Thông tin xuất bản H. : Lao Động, 2016
Mô tả vật lý 399 tr. ; 27 cm
Thuật ngữ chủ đề Đấu thầu-Nghiệp vụ
Tác giả(bs) CN Vũ Hoàng Hải
Địa chỉ NTUKho đọc Sinh viên(3): 1000029967-9
Địa chỉ NTUKho mượn(2): 3000040055-6
000 00000nam#a2200000ui#4500
001190134
00211
0041CF0EE53-4AFC-4D04-B708-51497C230FE9
005202312141537
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|a20231214153803|bvanpth|y20231129081504|zoanhntk
082 |a346.09|bGi 103
245 |aGiải đáp một số vướng mắc tình huống thường gặp về nghiệp vụ đấu thầu / |cVũ Hoàng Hải (hệ thống)
260 |aH. : |bLao Động, |c2016
300 |a399 tr. ; |c27 cm
650 |aĐấu thầu|xNghiệp vụ
700|aVũ Hoàng Hải
852|aNTU|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000029967-9
852|aNTU|bKho mượn|j(2): 3000040055-6
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata10/anhbia/nghiepvudauthau_vuhoanghaithumbimage.jpg
890|a5
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3000040056 Kho mượn 346.09 Gi 103 Sách Tiếng Việt 5
2 3000040055 Kho mượn 346.09 Gi 103 Sách Tiếng Việt 4
3 1000029969 Kho đọc Sinh viên 346.09 Gi 103 Sách Tiếng Việt 3
4 1000029968 Kho đọc Sinh viên 346.09 Gi 103 Sách Tiếng Việt 2
5 1000029967 Kho đọc Sinh viên 346.09 Gi 103 Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Nhận xét