Bài báo tạp chí
Prevention of DoS Attacks in VANET /
Tác giả CN Verma, Karan
Nhan đề Prevention of DoS Attacks in VANET / Karan Verma, Halabi Hasbullah, Ashok Kumar
Mô tả vật lý From p.93-124
Tác giả(bs) CN Hasbullah, Halabi
Tác giả(bs) CN Kumar, Ashok
Nguồn trích Wireless personal communications- Số: 1 Tập: 73 Năm: 2013
000 00000nab#a2200000ui#4500
001190129
00221
0041FB75178-E045-4AA5-9DA0-93AE1E27E5A0
005202311281623
008081223s vm| vie
0091 0
039|y20231128162337|zluuyen
100 |aVerma, Karan
245 |aPrevention of DoS Attacks in VANET / |cKaran Verma, Halabi Hasbullah, Ashok Kumar
300 |aFrom p.93-124
700 |aHasbullah, Halabi
700 |aKumar, Ashok
773 |tWireless personal communications|d2013|v73|i1
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét