Bài báo tạp chí
Rethinking Stream Ciphers: Can Extracting be Better than Expanding? /
Tác giả CN Coluccia, Angelo
Nhan đề Rethinking Stream Ciphers: Can Extracting be Better than Expanding? / Angelo Coluccia
Mô tả vật lý From p.75-92
Nguồn trích Wireless personal communications- Số: 1 Tập: 73 Năm: 2013
000 00000nab#a2200000ui#4500
001190128
00221
0041C118E53-F88A-4ED7-BB4B-01B492DE36B5
005202311281619
008081223s vm| vie
0091 0
039|y20231128161953|zluuyen
100 |aColuccia, Angelo
245 |aRethinking Stream Ciphers: Can Extracting be Better than Expanding? / |cAngelo Coluccia
300 |aFrom p.75-92
773 |tWireless personal communications|d2013|v73|i1
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét