Bài báo tạp chí
Slight Homomorphic Signature for Access Controlling in Cloud Computing /
Tác giả CN Wang, Zhiwei
Nhan đề Slight Homomorphic Signature for Access Controlling in Cloud Computing / Zhiwei Wang, Kewei Sha, Wei Lv
Mô tả vật lý From p.50-60
Tác giả(bs) CN Sha, Kewei
Tác giả(bs) CN Lv, Wei
Nguồn trích Wireless personal communications- Số: 1 Tập: 73 Năm: 2013
000 00000nab#a2200000ui#4500
001190126
00221
004AB4B4421-579B-46C2-9C84-EDF8CCC226D0
005202311281617
008081223s vm| vie
0091 0
039|y20231128161720|zluuyen
100 |aWang, Zhiwei
245 |aSlight Homomorphic Signature for Access Controlling in Cloud Computing / |cZhiwei Wang, Kewei Sha, Wei Lv
300 |aFrom p.50-60
700 |a Sha, Kewei
700 |aLv, Wei
773 |tWireless personal communications|d2013|v73|i1
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét