Bài báo tạp chí
Knowledge-Based Policy Conflict Analysis in Mobile Social Networks /
Tác giả CN Wu, Zhengping
Nhan đề Knowledge-Based Policy Conflict Analysis in Mobile Social Networks / Zhengping Wu, Yuanyao Liu
Mô tả vật lý From p.4-21
Tác giả(bs) CN Liu, Yuanyao
Nguồn trích Wireless personal communications- Số: 1 Tập: 73 Năm: 2013
000 00000nab#a2200000ui#4500
001190124
00221
00470201285-5605-4809-B28D-F79D0211694A
005202311281615
008081223s vm| vie
0091 0
039|y20231128161503|zluuyen
100 |aWu, Zhengping
245 |aKnowledge-Based Policy Conflict Analysis in Mobile Social Networks / |cZhengping Wu, Yuanyao Liu
300 |aFrom p.4-21
700 |a Liu, Yuanyao
773 |tWireless personal communications|d2013|v73|i1
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét