Bài báo tạp chí
Editorial: Special Issue in Privacy, Security and Trust for Mobile Systems /
Tác giả CN Sha, Kewei
Nhan đề Editorial: Special Issue in Privacy, Security and Trust for Mobile Systems / Kewei Sha, Zhengping Wu
Mô tả vật lý From p.1-3
Tác giả(bs) CN Wu, Zhengping
Nguồn trích Wireless personal communications- Số: 1 Tập: 73 Năm: 2013
000 00000nab#a2200000ui#4500
001190123
00221
0049C4A4A89-5695-49D2-A3D6-1F90B78E7D5B
005202311281613
008081223s vm| vie
0091 0
039|y20231128161402|zluuyen
100 |aSha, Kewei
245 |aEditorial: Special Issue in Privacy, Security and Trust for Mobile Systems / |cKewei Sha, Zhengping Wu
300 |aFrom p.1-3
700 |aWu, Zhengping
773 |tWireless personal communications|d2013|v73|i1
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét