Bài báo tạp chí
Transmission Characteristics Evaluation Under Bad Weather Conditions in Optical Wireless Links with Different Optical Transmission Windows /
Tác giả CN Nabih Zaki Rashed, Ahmed
Nhan đề Transmission Characteristics Evaluation Under Bad Weather Conditions in Optical Wireless Links with Different Optical Transmission Windows / Ahmed Nabih Zaki Rashed, Mohamed M. E. El-Halawany
Mô tả vật lý From p.761-780
Tác giả(bs) CN El-Halawany, Mohamed M. E.
Nguồn trích Wireless personal communications- Số: 2 Tập: 71 Năm: 2013
000 00000nab#a2200000ui#4500
001190122
00221
00413540EF3-D7C6-4914-B7B4-1FDF583DABD9
005202311281604
008081223s vm| vie
0091 0
039|y20231128160412|zluuyen
100 |aNabih Zaki Rashed, Ahmed
245 |aTransmission Characteristics Evaluation Under Bad Weather Conditions in Optical Wireless Links with Different Optical Transmission Windows / |cAhmed Nabih Zaki Rashed, Mohamed M. E. El-Halawany
300 |aFrom p.761-780
700 |a El-Halawany, Mohamed M. E.
773 |tWireless personal communications|d2013|v71|i2
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét