Sách ngoại văn
664.028
The role of post-harvest management in assuring the quality and safety of horticultural produce /
DDC 664.028
Tác giả CN Kader, Adel A.
Nhan đề The role of post-harvest management in assuring the quality and safety of horticultural produce / Adel A. Kader, Rosa S. Rolle
Thông tin xuất bản Rome, 2004
Mô tả vật lý 52P.
Thuật ngữ chủ đề Genetic Pre-harvest
Môn học Bảo quản sản phẩm sau thu hoạch
Tác giả(bs) CN Rolle, Rosa S.
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001189348
00212
004FE5DA32C-ADE1-4D3B-A8C8-5D23F7A43C20
005202311131023
008081223s2004 vm| vie
0091 0
039|a20231113102304|bngavt|y20231113095504|zngavt
082 |a664.028
100 |aKader, Adel A.
245 |aThe role of post-harvest management in assuring the quality and safety of horticultural produce / |cAdel A. Kader, Rosa S. Rolle
260|aRome, |c2004
300|a52P.
650 |aGenetic Pre-harvest
690 |aBảo quản sản phẩm sau thu hoạch
700 |aRolle, Rosa S.
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata10/sachdientu/tienganh/600_khoahocungdung_congnghe/660_kythuathoahoc/theroleofpostharvest_adelakader/0page_01thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét