Sách ngoại văn
664
Hazard Analysis and Critical Control Point Training Curriculum
DDC 664
Nhan đề Hazard Analysis and Critical Control Point Training Curriculum
Lần xuất bản 5 th Edition – 2011
Thông tin xuất bản Previous edition published as SGR 120., 2011
Mô tả vật lý 252 P.
Tùng thư Developed by the National Seafood HACCP Alliance for Training and Education
Thuật ngữ chủ đề Hazard Analysis
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001189327
00212
0042E818AB4-C19D-4416-B8DF-708AA5ED6C13
005202311130924
008081223s2011 vm| vie
0091 0
039|a20231113092357|bngavt|c20231113084407|dngavt|y20231113084206|zngavt
082 |a664
245 |aHazard Analysis and Critical Control Point Training Curriculum
250 |a5 th Edition – 2011
260|bPrevious edition published as SGR 120., |c2011
300|a252 P.
490 |aDeveloped by the National Seafood HACCP Alliance for Training and Education
650 |aHazard Analysis
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata10/giaotrinh_baigiangtruong/600_khoahocungdung_congnghe/660_kythuathoahoc/hazardanalysisandcritical/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét