GT,Bài giảng ĐHNT
664
Quản lý chất lượng và luật thực phẩm /
DDC 664
Tác giả CN Trần Thị Bích Thủy
Nhan đề Quản lý chất lượng và luật thực phẩm / Trần Thị Bích Thủy
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2023
Mô tả vật lý 211 tr.
Thuật ngữ chủ đề Thực phẩm - Quản lý chất lượng
Môn học Quản lý chất lượng và luật thực phẩm
Môn học Quản lý chất lượng và Vệ sinh an toàn thực phẩm
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001189324
00214
004B0CF214E-A66D-40AE-AD35-4594FED2F3A3
005202311130816
008081223s2023 vm| vie
0091 0
039|y20231113081538|zngavt
082 |a664
100 |aTrần Thị Bích Thủy
245 |aQuản lý chất lượng và luật thực phẩm / |cTrần Thị Bích Thủy
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2023
300 |a211 tr.
650 |aThực phẩm - Quản lý chất lượng
690 |aQuản lý chất lượng và luật thực phẩm
690 |aQuản lý chất lượng và Vệ sinh an toàn thực phẩm
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata10/giaotrinh_baigiangtruong/600_khoahocungdung_congnghe/660_kythuathoahoc/baigiangquanlychatluong_tranthibichthuy/0page_001thumbimage.jpg
890 |aSố đầu mục|bSố lượt lưu thông|c1|dSố lượt truy cập

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét