Sách tiếng Việt
179.9 R
Sức mạnh của lòng kiên nhẫn :
DDC 179.9
Tác giả CN Ryan, M.J.
Nhan đề Sức mạnh của lòng kiên nhẫn : Sống chậm lại để cảm nhận nhiều hơn nữa / M.J. Ryan; Hoàng Yến dịch
Lần xuất bản The Power of patience
Thông tin xuất bản Tp.HCM : NXB. Tổng hợp Tp.HCM, 2022
Mô tả vật lý 236 tr. ; 21 cm
Thuật ngữ chủ đề Cá nhân thành công trong cuộc sống
Thuật ngữ chủ đề Lòng kiên nhẫn
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001189215
00211
004ECD7B58D-7618-47BC-965E-F3A6941B4F92
005202311031600
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|y20231103160052|zoanhntk
082 |a179.9|bR
100 |aRyan, M.J.
245 |aSức mạnh của lòng kiên nhẫn : |bSống chậm lại để cảm nhận nhiều hơn nữa / |cM.J. Ryan; Hoàng Yến dịch
250 |aThe Power of patience
260 |aTp.HCM : |bNXB. Tổng hợp Tp.HCM, |c2022
300 |a236 tr. ; |c21 cm
650 |aCá nhân thành công trong cuộc sống
650 |aLòng kiên nhẫn
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata10/anhbia/sucmanhcualongkiennhanthumbimage.jpg

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào
Nhận xét