Sách tiếng Việt
650.14 A
Nhảy việc hay thay đổi chính mình /
DDC 650.14
Tác giả CN Acuff, Jon
Nhan đề Nhảy việc hay thay đổi chính mình / Jon Acuff; Thảo Nguyên, Kim Ngân dịch
Thông tin xuất bản H. : LĐXH, 2017
Mô tả vật lý 385 tr. ; 21 cm
Thuật ngữ chủ đề Cá nhân thành công trong cuộc sống
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001189214
00211
004AEA0F6BD-4659-47C8-96BC-C15F3A98CA8F
005202311031549
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|y20231103154908|zoanhntk
082 |a650.14|bA
100 |aAcuff, Jon
245 |aNhảy việc hay thay đổi chính mình / |cJon Acuff; Thảo Nguyên, Kim Ngân dịch
260 |aH. : |bLĐXH, |c2017
300 |a385 tr. ; |c21 cm
650 |aCá nhân thành công trong cuộc sống
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata10/anhbia/nhayviechaythaydoichinhminhthumbimage.jpg

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào
Nhận xét