Sách tiếng Việt
624.21 Đ
Sửa chữa hư hỏng cầu dầm bê tông cốt thép bằng vật liệu và kỹ thuật tiên tiến /
DDC 624.21
Tác giả CN Đặng Gia Nải
Nhan đề Sửa chữa hư hỏng cầu dầm bê tông cốt thép bằng vật liệu và kỹ thuật tiên tiến / Đặng Gia Nải, Đặng Việt Đức
Thông tin xuất bản H. : Xây Dựng, 2018
Mô tả vật lý 187 tr. ; 27 cm
Thuật ngữ chủ đề Cầu dầm bê tông cốt thép-Sửa chữa
Tác giả(bs) CN Đặng Việt Đức
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001189212
00211
004437CDFE8-8AF2-4B88-9D61-76329053E909
005202311031539
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|y20231103153950|zoanhntk
082 |a624.21|bĐ
100 |aĐặng Gia Nải
245 |aSửa chữa hư hỏng cầu dầm bê tông cốt thép bằng vật liệu và kỹ thuật tiên tiến / |cĐặng Gia Nải, Đặng Việt Đức
260 |aH. : |bXây Dựng, |c2018
300 |a187 tr. ; |c27 cm
650 |aCầu dầm bê tông cốt thép|xSửa chữa
700 |aĐặng Việt Đức
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata10/anhbia/suachuahuhongcaudamthumbimage.jpg

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào
Nhận xét