Sách tiếng Việt
693.71 Ng 527 S
Thiết kế kết cấu thép nhà tiền chế /
DDC 693.71
Tác giả CN Nguyễn Hồng Sơn
Nhan đề Thiết kế kết cấu thép nhà tiền chế / Nguyễn Hồng Sơn (chủ biên), Võ Thanh Lương
Thông tin xuất bản H. : Xây Dựng, 2022
Mô tả vật lý 319 tr. ; 27 cm
Thuật ngữ chủ đề Kết cấu thép-Thiết kế
Thuật ngữ chủ đề Nhà tiền chế
Môn học Kết cấu thép 2
Môn học Kết cấu thép 1
Tác giả(bs) CN Võ Thanh Lương
Địa chỉ NTUKho đọc Sinh viên(5): 1000029921-5
Địa chỉ NTUKho mượn(5): 3000039981-5
000 00000nam#a2200000ui#4500
001189210
00211
0045214AEA6-D223-4E6F-B362-517DB5948A1D
005202312051512
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|a20231205151303|bvanpth|y20231103153208|zoanhntk
082 |a693.71|bNg 527 S
100 |aNguyễn Hồng Sơn
245 |aThiết kế kết cấu thép nhà tiền chế / |cNguyễn Hồng Sơn (chủ biên), Võ Thanh Lương
260 |aH. : |bXây Dựng, |c2022
300 |a319 tr. ; |c27 cm
650 |aKết cấu thép|xThiết kế
650 |aNhà tiền chế
690 |aKết cấu thép 2
690 |aKết cấu thép 1
700 |aVõ Thanh Lương
852|aNTU|bKho đọc Sinh viên|j(5): 1000029921-5
852|aNTU|bKho mượn|j(5): 3000039981-5
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata10/anhbia/thietkeketcauthepnhatienchethumbimage.jpg
890|a10
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3000039985 Kho mượn 693.71 Ng 527 S Sách Tiếng Việt 10 Chờ giao
2 3000039984 Kho mượn 693.71 Ng 527 S Sách Tiếng Việt 9 Chờ giao
3 3000039983 Kho mượn 693.71 Ng 527 S Sách Tiếng Việt 8 Chờ giao
4 3000039982 Kho mượn 693.71 Ng 527 S Sách Tiếng Việt 7 Chờ giao
5 3000039981 Kho mượn 693.71 Ng 527 S Sách Tiếng Việt 6 Chờ giao
6 1000029925 Kho đọc Sinh viên 693.71 Ng 527 S Sách Tiếng Việt 5 Chờ giao
7 1000029924 Kho đọc Sinh viên 693.71 Ng 527 S Sách Tiếng Việt 4 Chờ giao
8 1000029923 Kho đọc Sinh viên 693.71 Ng 527 S Sách Tiếng Việt 3 Chờ giao
9 1000029922 Kho đọc Sinh viên 693.71 Ng 527 S Sách Tiếng Việt 2 Chờ giao
10 1000029921 Kho đọc Sinh viên 693.71 Ng 527 S Sách Tiếng Việt 1 Chờ giao
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Nhận xét