Sách tiếng Việt
813 M 314 M
Cuốn theo chiều gió :
DDC 813
Tác giả CN Mitchell, Margaret
Nhan đề Cuốn theo chiều gió : Tiểu thuyết. Tập 2 / Margaret Mitchell; Dạ Thảo dịch
Thông tin xuất bản Hà Nội : Văn Học, Công ty Văn hóa Đinh Tị, 2021
Mô tả vật lý 685 tr. ; 24 cm
Thuật ngữ chủ đề Văn học Mỹ-Tiểu thuyết
Địa chỉ NTUKho mượn(5): 3000039746-50
000 00000nam#a2200000ui#4500
001189209
00211
00426665582-18D0-456A-B7CB-98BBF07AA19F
005202311210851
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|a20231121085138|bvanpth|y20231103152731|zoanhntk
082 |a813|bM 314 M
100 |aMitchell, Margaret
245|aCuốn theo chiều gió : |bTiểu thuyết. Tập 2 / |cMargaret Mitchell; Dạ Thảo dịch
260 |aHà Nội : |bVăn Học, Công ty Văn hóa Đinh Tị, |c2021
300 |a685 tr. ; |c24 cm
650 |aVăn học Mỹ|xTiểu thuyết
852|aNTU|bKho mượn|j(5): 3000039746-50
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata10/anhbia/cuontheochieugio_t2thumbimage.jpg
890|a5
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3000039750 Kho mượn 813 M 314 M Sách Tiếng Việt 5
2 3000039749 Kho mượn 813 M 314 M Sách Tiếng Việt 4
3 3000039748 Kho mượn 813 M 314 M Sách Tiếng Việt 3
4 3000039747 Kho mượn 813 M 314 M Sách Tiếng Việt 2
5 3000039746 Kho mượn 813 M 314 M Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Nhận xét