Luận văn, luận án
621.4
Validating Surface Evolution Modeling on High Temperature Selective Emitters :
DDC 621.4
Tác giả CN Sun K. Kim
Nhan đề Validating Surface Evolution Modeling on High Temperature Selective Emitters : An Investigation of the Thermal Stability of Nano-Scale Surface Structures for Thermophotovoltaic Systems / Sun K. Kim
Thông tin xuất bản Massachusetts Institute of Technology, 2011
Tùng thư Luận án Tiến sĩ
Tác giả(bs) CN Sang-Gook Kim
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001189208
00216
004AE260A4B-FFF1-4555-9895-C75149D307C7
005202311031524
008081223s2011 vm| vie
0091 0
039|y20231103152410|zngavt
082 |a621.4
100 |aSun K. Kim
245 |aValidating Surface Evolution Modeling on High Temperature Selective Emitters : |bAn Investigation of the Thermal Stability of Nano-Scale Surface Structures for Thermophotovoltaic Systems / |cSun K. Kim
260 |aMassachusetts Institute of Technology, |c2011
490 |aLuận án Tiến sĩ
700|aSang-Gook Kim
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata10/doan/luanan/600_khoahocungdung_congnghe/620_congnghe_hoatdonglienhe/validatingsurfaceevolution_sunkkim/0page_01thumbimage.jpg
890 |aSố đầu mục|bSố lượt lưu thông|c1|dSố lượt truy cập

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét