Sách tiếng Việt
338.76092 F
Tại sao chúng ta nghèo? :
DDC 338.76092
Tác giả CN Ford, Henry
Nhan đề Tại sao chúng ta nghèo? : Henry Ford: Cuộc đời và sự nghiệp của tôi / Henry Ford; Nhiều dịch giả
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 3
Thông tin xuất bản H. : Lao Động, 2022
Mô tả vật lý 304 tr. ; 24 cm
Thuật ngữ chủ đề Henry Ford, 1863-1947-Cuộc đời và sự nghiệp
Thuật ngữ chủ đề Henry Ford, 1863-1947-Doanh nhân
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001189207
00211
0046512772E-95DC-4D8A-A772-229628D93D41
005202311031523
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|y20231103152301|zoanhntk
082 |a338.76092|bF
100 |aFord, Henry
245 |aTại sao chúng ta nghèo? : |bHenry Ford: Cuộc đời và sự nghiệp của tôi / |cHenry Ford; Nhiều dịch giả
250 |aTái bản lần thứ 3
260 |aH. : |bLao Động, |c2022
300 |a304 tr. ; |c24 cm
650 |aHenry Ford, 1863-1947|xCuộc đời và sự nghiệp
650 |aHenry Ford, 1863-1947|xDoanh nhân
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata10/anhbia/taisaochungtangheo.jpgthumbimage.jpg

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào
Nhận xét