Luận văn, luận án
621
Acoustic Bragg Reflectors for Q-Enhancement of Unreleased MEMS Resonators /
DDC 621
Tác giả CN Wang, Wentao
Nhan đề Acoustic Bragg Reflectors for Q-Enhancement of Unreleased MEMS Resonators / Wentao Wang
Thông tin xuất bản Massachusetts Institute of Technology, 2011
Mô tả vật lý 69 p.
Tùng thư Luận án Tiến sĩ
Thuật ngữ chủ đề Introduction and Background
Tác giả(bs) CN Livermore, Carol
Tác giả(bs) CN Hardt, David E.
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001188037
00216
004B00CD129-CCFE-4D52-BA9F-7370340F7747
005202309201036
008081223s2011 vm| vie
0091 0
039|y20230920103552|zngavt
082 |a621
100 |aWang, Wentao
245 |aAcoustic Bragg Reflectors for Q-Enhancement of Unreleased MEMS Resonators / |cWentao Wang
260 |aMassachusetts Institute of Technology, |c2011
300 |a69 p.
490 |aLuận án Tiến sĩ
650 |aIntroduction and Background
700 |aLivermore, Carol
700|aHardt, David E.
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata9/doan/luanan/600_khoahocungdung_congnghe/620_congnghe_hoatdonglienhe/acousticbraggreflectors_wentaowang/0page_01thumbimage.jpg
890 |aSố đầu mục|bSố lượt lưu thông|c1|dSố lượt truy cập

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét