GT,Bài giảng ĐHNT
664.07
Vệ sinh an toàn thực phẩm /
DDC 664.07
Tác giả CN Phạm Thị Đan Phượng
Nhan đề Vệ sinh an toàn thực phẩm / Phạm Thị Đan Phượng
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2023
Mô tả vật lý 622 tr
Tùng thư Bài giảng trường Đại học Nha Trang
Thuật ngữ chủ đề Thực phẩm -Vệ sinh và an toàn
Môn học Quản lý chất lượng và Vệ sinh an toàn thực phẩm
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001188004
00214
004C2D2BC31-F262-460E-8F2A-A0CD681141E9
005202309061457
008081223s2023 vm| vie
0091 0
039|a20230906145740|bngavt|y20230906145600|zngavt
082 |a664.07
100 |aPhạm Thị Đan Phượng
245 |aVệ sinh an toàn thực phẩm / |cPhạm Thị Đan Phượng
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2023
300 |a622 tr
490|aBài giảng trường Đại học Nha Trang
650 |aThực phẩm -Vệ sinh và an toàn
690 |aQuản lý chất lượng và Vệ sinh an toàn thực phẩm
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata9/giaotrinh_baigiangtruong/600_khoahocungdung_congnghe/660_kythuathoahoc/baigiangvesinhantoantp_danphuong/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét