Khóa luận
664.804 L 600 Tr
Nghiên cứu sản xuất bột cà rốt và thử nghiệm bổ sung bột cà rốt vào bánh quy /
DDC 664.804
Tác giả CN Lý Bách Trân
Nhan đề Nghiên cứu sản xuất bột cà rốt và thử nghiệm bổ sung bột cà rốt vào bánh quy / Lý Bách Trân; Nguyễn Hồng Ngân, Phan Thị Khánh Vinh: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2023
Mô tả vật lý 76 tr. : minh họa ; 27 cm
Tùng thư Khoa Công nghệ thực phẩm. Ngành Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm. Khóa 61
Thuật ngữ chủ đề Bánh quy-Công nghệ sản xuất
Thuật ngữ chủ đề Rau quả-Chế biến
Tác giả(bs) CN Nguyễn Hồng Ngân: GVHD
Tác giả(bs) CN Phan Thị Khánh Vinh: GVHD
Địa chỉ NTUKho luận văn(1): 7000003310
000 00000nam#a2200000ui#4500
001187959
00215
00427C65181-BE3A-4FFB-B39E-C8C9C376FD16
005202309221659
008 2023
0091 0
039|a20230922165929|bvanpth|c20230922112355|dvanpth|y20230828083146|zluuyen
082 |a664.804|bL 600 Tr
100 |aLý Bách Trân
245 |aNghiên cứu sản xuất bột cà rốt và thử nghiệm bổ sung bột cà rốt vào bánh quy / |cLý Bách Trân; Nguyễn Hồng Ngân, Phan Thị Khánh Vinh: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2023
300 |a76 tr. : |bminh họa ; |c27 cm
490 |aKhoa Công nghệ thực phẩm. Ngành Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm. Khóa 61
650|aBánh quy|xCông nghệ sản xuất
650|aRau quả|xChế biến
700 |aNguyễn Hồng Ngân: GVHD
700|aPhan Thị Khánh Vinh: GVHD
852|aNTU|bKho luận văn|j(1): 7000003310
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/03biadoantnthumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 7000003310 Kho luận văn 664.804 L 600 Tr Khóa luận (sinh viên) 1
  1 of 1 
Nhận xét