Luận văn, luận án
621.381 Ng 527 T
Detection of unknown and adversarial ddos attacks with deep learning and open set recognition technologies /
DDC 621.381
Tác giả CN Nguyen Thanh Tuan
Nhan đề Detection of unknown and adversarial ddos attacks with deep learning and open set recognition technologies / Nguyen Thanh Tuan; Chin-Shiuh Shieh, Mong-Fong Horng: GVHD
Thông tin xuất bản Taiwan : National Kaohsiung University of Science and Technology, 2022
Mô tả vật lý 160 p. ; 27 cm
Tùng thư Department of Electronics Engineering. Luận án Tiến sĩ.
Thuật ngữ chủ đề Kỹ thuật điện tử
Tác giả(bs) CN Chin-Shiuh Shieh: GVHD
Tác giả(bs) CN Mong-Fong Horng: GVHD
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thanh Tuấn (cx)
Địa chỉ NTUKho tham khảo (SDH cũ)(1):
000 00000nam#a2200000u##4500
001187937
00216
0044F933187-4E67-488A-A062-E29B486DC393
005202308101449
008230405s2022 ch ang
0091 0
039|a20230810144952|bluuyen|c20230807122925|dluuyen|y20230807122844|zluuyen
082 |a621.381|bNg 527 T
100 |aNguyen Thanh Tuan
245 |aDetection of unknown and adversarial ddos attacks with deep learning and open set recognition technologies / |cNguyen Thanh Tuan; Chin-Shiuh Shieh, Mong-Fong Horng: GVHD
260 |aTaiwan : |bNational Kaohsiung University of Science and Technology, |c2022
300 |a160 p. ; |c27 cm
490 |aDepartment of Electronics Engineering. Luận án Tiến sĩ.
650 |aKỹ thuật điện tử
700 |aChin-Shiuh Shieh: GVHD
700|aMong-Fong Horng: GVHD
700|aNguyễn Thanh Tuấn (cx)
852|aNTU|bKho tham khảo (SDH cũ)|j(1):
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/02biatiensithumbimage.jpg
890|c1|a1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét