Luận văn, luận án
333.956 Ph 104 D
Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả bảo tồn rùa biển tại Khu bảo tồn biển, Vườn quốc gia Núi Chúa tỉnh Ninh Thuận /
DDC 333.956
Tác giả CN Phạm Anh Dũng
Nhan đề Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả bảo tồn rùa biển tại Khu bảo tồn biển, Vườn quốc gia Núi Chúa tỉnh Ninh Thuận / Phạm Anh Dũng; Lê Anh Tuấn : GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2023
Mô tả vật lý 53 tr. : minh họa ; 27 cm
Tùng thư Ngành Nuôi trồng thủy sản. Luận văn thạc sĩ
Thuật ngữ chủ đề Rùa biển-Bảo vệ
Tác giả(bs) CN Lê Anh Tuấn: GVHD
Địa chỉ NTUKho tham khảo (SDH cũ)(1): 2000008401
000 00000nam a2200000 # 4500
001187936
00216
004FF4FA755-B615-42CB-93CD-8D8A56AA889C
005202307071128
008 2023
0091 0
039|a20230707112825|bvanpth|y20230707105502|zluuyen
082 |a333.956|bPh 104 D
100 |aPhạm Anh Dũng
245 |aNghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả bảo tồn rùa biển tại Khu bảo tồn biển, Vườn quốc gia Núi Chúa tỉnh Ninh Thuận / |cPhạm Anh Dũng; Lê Anh Tuấn : GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2023
300 |a53 tr. : |bminh họa ; |c27 cm|ephụ lục
490 |aNgành Nuôi trồng thủy sản. Luận văn thạc sĩ
650 |aRùa biển|xBảo vệ
700 |aLê Anh Tuấn: GVHD
852|aNTU|bKho tham khảo (SDH cũ)|j(1): 2000008401
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/01biathacsithumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2000008401 Kho tham khảo (SDH cũ) 333.956 Ph 104 D Luận văn(Ths), Luận án(Ts) 1
  1 of 1 
Nhận xét