Luận văn, luận án
639.34 Ng 527 Ngh
Ảnh hưởng của chế độ cho ăn lên sinh trưởng, tỷ lệ sống và biến đổi hình thái của cá khoang cổ cam (Amphiprion percula Lacepède,1802) /
DDC 639.34
Tác giả CN Nguyễn Thị Lê Nghi
Nhan đề Ảnh hưởng của chế độ cho ăn lên sinh trưởng, tỷ lệ sống và biến đổi hình thái của cá khoang cổ cam (Amphiprion percula Lacepède,1802) / Nguyễn Thị Lê Nghi; Nguyễn Tấn Sỹ: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2023
Mô tả vật lý 52 tr. : minh họa ; 27 cm
Tùng thư Ngành Nuôi trồng thủy sản. Luận văn thạc sĩ
Thuật ngữ chủ đề Cá cảnh-Kỹ thuật nuôi
Thuật ngữ chủ đề Cá Khoang cổ-Đặc điểm sinh học
Tác giả(bs) CN Nguyễn Tấn Sỹ: GVHD
Địa chỉ NTUKho tham khảo (SDH cũ)(1): 2000008402
000 00000nam a2200000 # 4500
001187934
00216
004E4A79D2C-69E4-4BC6-A4FD-08EFC9FF4711
005202307071133
008 2023
0091 0
039|a20230707113309|bvanpth|y20230707104317|zluuyen
082 |a639.34|bNg 527 Ngh
100 |aNguyễn Thị Lê Nghi
245 |aẢnh hưởng của chế độ cho ăn lên sinh trưởng, tỷ lệ sống và biến đổi hình thái của cá khoang cổ cam (Amphiprion percula Lacepède,1802) / |cNguyễn Thị Lê Nghi; Nguyễn Tấn Sỹ: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2023
300 |a52 tr. : |bminh họa ; |c27 cm|ephụ lục
490 |aNgành Nuôi trồng thủy sản. Luận văn thạc sĩ
650 |aCá cảnh|xKỹ thuật nuôi
650 |aCá Khoang cổ|xĐặc điểm sinh học
700 |aNguyễn Tấn Sỹ: GVHD
852|aNTU|bKho tham khảo (SDH cũ)|j(1): 2000008402
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/01biathacsithumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2000008402 Kho tham khảo (SDH cũ) 639.34 Ng 527 Ngh Luận văn(Ths), Luận án(Ts) 1
  1 of 1 
Nhận xét