Luận văn, luận án
621
Synergistic Effects of Lubricant Additive Chemistry on Ash Properties Impacting Diesel Particulate Filter Flow Resistance and Catalyst Performance /
DDC 621
Tác giả CN Munnis, Sean
Nhan đề Synergistic Effects of Lubricant Additive Chemistry on Ash Properties Impacting Diesel Particulate Filter Flow Resistance and Catalyst Performance / Sean Munnis
Thông tin xuất bản Massachusetts institute of technology, 2011
Mô tả vật lý 165 P.
Tùng thư Luận án Tiến sĩ
Tác giả(bs) CN Wong, Victor W.
Tác giả(bs) CN Hardt, David
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001187882
00216
004D5179C10-D4F2-4B27-93E4-8EAD773E377F
005202306271528
008081223s2011 vm| vie
0091 0
039|y20230627152811|zngavt
082 |a621
100 |aMunnis, Sean
245 |aSynergistic Effects of Lubricant Additive Chemistry on Ash Properties Impacting Diesel Particulate Filter Flow Resistance and Catalyst Performance / |cSean Munnis
260 |aMassachusetts institute of technology, |c2011
300 |a165 P.
490 |aLuận án Tiến sĩ
700 |aWong, Victor W.
700|aHardt, David
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata9/doan/luanan/600_khoahocungdung_congnghe/620_congnghe_hoatdonglienhe/synergisticeffectsoflubricant_seanmunnis/0page_001thumbimage.jpg
890 |aSố đầu mục|bSố lượt lưu thông|c1|dSố lượt truy cập

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét