Luận văn, luận án
621
Naval Ship Propulsion and Electric Power Systems Selection for Optimal Fuel Consumption /
DDC 621
Tác giả CN Sarris, Emmanouil
Nhan đề Naval Ship Propulsion and Electric Power Systems Selection for Optimal Fuel Consumption / Emmanouil Sarris
Thông tin xuất bản Massachusetts institute of technology, 2011
Mô tả vật lý 228 p.
Tùng thư Luận án Tiến sĩ
Thuật ngữ chủ đề Powering modeling
Tác giả(bs) CN Welsh, Mark S.
Tác giả(bs) CN Hardt, David E.
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001187859
00216
00420670004-FE8D-4CDD-99E6-7340D323B9C9
005202306261546
008081223s2011 vm| vie
0091 0
039|y20230626154613|zngavt
082 |a621
100 |aSarris, Emmanouil
245 |aNaval Ship Propulsion and Electric Power Systems Selection for Optimal Fuel Consumption / |cEmmanouil Sarris
260 |aMassachusetts institute of technology, |c2011
300 |a228 p.
490 |aLuận án Tiến sĩ
650 |aPowering modeling
700 |aWelsh, Mark S.
700|aHardt, David E.
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata9/doan/luanan/600_khoahocungdung_congnghe/620_congnghe_hoatdonglienhe/navalshippropulsion_emmanouilsarris/0page_001thumbimage.jpg
890 |aSố đầu mục|bSố lượt lưu thông|c1|dSố lượt truy cập

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét