Luận văn, luận án
621
Estimation of In-vivo Forces within Anterior Cruciate Ligament in Response to Increased Weightbearing /
DDC 621
Tác giả CN Hosseini, Ali
Nhan đề Estimation of In-vivo Forces within Anterior Cruciate Ligament in Response to Increased Weightbearing / Ali Hosseini
Thông tin xuất bản Massachusetts institute of technology, 2010
Mô tả vật lý 161 P.
Thuật ngữ chủ đề Response to Weightbearing
Tác giả(bs) CN Hardt, David E.
Tác giả(bs) CN Rowell, Derek
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001186410
00216
0045DDDF1C2-02E1-4636-993A-575DF1E71F74
005202305260840
008081223s2010 vm| vie
0091 0
039|y20230526084029|zngavt
082 |a621
100 |aHosseini, Ali
245 |aEstimation of In-vivo Forces within Anterior Cruciate Ligament in Response to Increased Weightbearing / |cAli Hosseini
260 |aMassachusetts institute of technology, |c2010
300 |a161 P.
650 |aResponse to Weightbearing
700 |aHardt, David E.
700|aRowell, Derek
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata9/doan/luanan/600_khoahocungdung_congnghe/620_congnghe_hoatdonglienhe/estimationofinvivoforces_alihosseini/0page_001thumbimage.jpg
890 |aSố đầu mục|bSố lượt lưu thông|c1|dSố lượt truy cập

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét