Luận văn, luận án
621
Electricity metering as an integral part of An energy conservation program /
DDC 621
Nhan đề Electricity metering as an integral part of An energy conservation program / David J. Follette
Thông tin xuất bản Massachusetts institute of technology, 2010
Mô tả vật lý 79 P
Tùng thư Luận án Tiến sĩ
Thuật ngữ chủ đề Observed behavior change
Tác giả(bs) CN Berechman, Debbie
Tác giả(bs) CN Hardt, David E.
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001186367
00216
00405207769-BD14-49D1-8149-552634149C60
005202305231504
008081223s2010 vm| vie
0091 0
039|y20230523150355|zngavt
082 |a621
245 |aElectricity metering as an integral part of An energy conservation program / |cDavid J. Follette
260 |aMassachusetts institute of technology, |c2010
300 |a79 P
490 |aLuận án Tiến sĩ
650 |aObserved behavior change
700 |aBerechman, Debbie
700|aHardt, David E.
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata9/doan/luanan/600_khoahocungdung_congnghe/620_congnghe_hoatdonglienhe/electricitymetering_davidjfollette/0page_01thumbimage.jpg
890 |aSố đầu mục|bSố lượt lưu thông|c1|dSố lượt truy cập

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét