Luận văn, luận án
621
Carbon-Based Electric Double Layer Capacitors for Water Desalination /
DDC 621
Tác giả CN Fellman, Batya A.
Nhan đề Carbon-Based Electric Double Layer Capacitors for Water Desalination / Batya A. Fellman
Thông tin xuất bản Massachusetts institute of technology, 2010
Mô tả vật lý 79 p.
Thuật ngữ chủ đề Initial Flow Cell Experiments
Tác giả(bs) CN Hardt, David E.
Tác giả(bs) CN Wang, Evelyn N.
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001186366
00216
0046BCDD02B-B5F0-4C64-BFB7-76C7D08FA64D
005202305231448
008081223s2010 vm| vie
0091 0
039|a20230523144836|bngavt|y20230523144827|zngavt
082 |a621
100 |aFellman, Batya A.
245 |aCarbon-Based Electric Double Layer Capacitors for Water Desalination / |cBatya A. Fellman
260 |aMassachusetts institute of technology, |c2010
300 |a79 p.
650 |aInitial Flow Cell Experiments
700 |aHardt, David E.
700|aWang, Evelyn N.
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata9/doan/luanan/600_khoahocungdung_congnghe/620_congnghe_hoatdonglienhe/carbonbasedelectricdouble _batyaafellman/0page_01thumbimage.jpg
890 |aSố đầu mục|bSố lượt lưu thông|c1|dSố lượt truy cập

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét