Khóa luận
658
Nâng cao năng lực cạnh tranh cho sản phẩm ngói màu của Công ty Cổ phần VTK - Takao Việt Nam /
DDC 658
Tác giả CN Nguyễn Hải Linh
Nhan đề Nâng cao năng lực cạnh tranh cho sản phẩm ngói màu của Công ty Cổ phần VTK - Takao Việt Nam / Nguyễn Hải Linh; Hà Việt Hùng: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2023
Mô tả vật lý 95 tr. : minh họa ; 27 cm
Tùng thư Khoa Kinh tế. Ngành Quản trị kinh doanh. Khóa 60
Phụ chú Chỉ có bản mềm
Thuật ngữ chủ đề Năng lực cạnh tranh
Tác giả(bs) CN Hà Việt Hùng: GVHD
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam a2200000 4500
001186362
00215
0048FAADC32-16D0-42A6-9CF5-53F869E7809E
005202305231414
008130110s2023 vm| vie
0091 0
039|y20230523141448|zluuyen
082 |a658
100 |aNguyễn Hải Linh
245 |aNâng cao năng lực cạnh tranh cho sản phẩm ngói màu của Công ty Cổ phần VTK - Takao Việt Nam / |cNguyễn Hải Linh; Hà Việt Hùng: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2023
300 |a95 tr. : |bminh họa ; |c27 cm
490 |aKhoa Kinh tế. Ngành Quản trị kinh doanh. Khóa 60
500|aChỉ có bản mềm
650 |aNăng lực cạnh tranh
700 |aHà Việt Hùng: GVHD
852|aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/04biakhoaluantnthumbimage.jpg
890|a1|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào
Nhận xét