Khóa luận
658
Đánh giá năng lực cạnh tranh của Công ty TNHH Xây dựng Khánh An Thịnh /
DDC 658
Tác giả CN Nguyễn Thị Thúy Quỳnh
Nhan đề Đánh giá năng lực cạnh tranh của Công ty TNHH Xây dựng Khánh An Thịnh / Nguyễn Thị Thúy Quỳnh; Phan Thị Xuân Hương: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2023
Mô tả vật lý 86 tr. : minh họa ; 27 cm
Tùng thư Khoa Kinh tế. Ngành Quản trị kinh doanh. Khóa 60
Phụ chú Chỉ có bản mềm
Thuật ngữ chủ đề Năng lực cạnh tranh
Tác giả(bs) CN Phan Thị Xuân Hương: GVHD
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam a2200000 4500
001186361
00215
00456AA781B-8887-4A04-9527-161408005212
005202305231409
008130110s2023 vm| vie
0091 0
039|a20230523140959|bluuyen|y20230523135639|zluuyen
082 |a658
100 |aNguyễn Thị Thúy Quỳnh
245 |aĐánh giá năng lực cạnh tranh của Công ty TNHH Xây dựng Khánh An Thịnh / |cNguyễn Thị Thúy Quỳnh; Phan Thị Xuân Hương: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2023
300 |a86 tr. : |bminh họa ; |c27 cm
490 |aKhoa Kinh tế. Ngành Quản trị kinh doanh. Khóa 60
500|aChỉ có bản mềm
650 |aNăng lực cạnh tranh
700 |aPhan Thị Xuân Hương: GVHD
852|aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/04biakhoaluantnthumbimage.jpg
890|a1|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét