Khóa luận
658
Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng phục vụ của bộ phận lễ tân tại khách sạn Intercontinental Nha Trang /
DDC 658
Tác giả CN Nguyễn Thị Ngọc Như
Nhan đề Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng phục vụ của bộ phận lễ tân tại khách sạn Intercontinental Nha Trang / Nguyễn Thị Ngọc Như; Nguyễn Thị Huyền Thương : GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2022
Mô tả vật lý 128 tr. : minh họa ; 27 cm
Tùng thư Khoa Du lịch. Ngành Quản trị khách sạn và Nhà hàng. Khóa 60
Thuật ngữ chủ đề Quản trị chất lượng
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Huyền Thương : GVHD
Địa chỉ Thư viện Trường Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001175653
00215
0047330569A-4708-4669-A0AF-D624CD4554A2
005202212141614
008 2022
0091 0
039|a20221214161458|bluuyen|y20221214161444|zluuyen
082 |a658
100 |aNguyễn Thị Ngọc Như
245 |aGiải pháp nhằm nâng cao chất lượng phục vụ của bộ phận lễ tân tại khách sạn Intercontinental Nha Trang / |cNguyễn Thị Ngọc Như; Nguyễn Thị Huyền Thương : GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2022
300 |a128 tr. : |bminh họa ; |c27 cm
490 |aKhoa Du lịch. Ngành Quản trị khách sạn và Nhà hàng. Khóa 60
650 |aQuản trị chất lượng
700 |aNguyễn Thị Huyền Thương : GVHD
852|aThư viện Trường Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/03biadoantnthumbimage.jpg
890|a1|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét