• Khóa luận
  • Ký hiệu PL/XG: 658.532 H 531 Th
    Nhan đề: Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ ăn uống tại nhà hàng Gusto của Selectum Noa Resort / Huỳnh Kim Thảo; Lê Trần Phúc : GVHD

DDC 658.532
Tác giả CN Huỳnh Kim Thảo
Nhan đề Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ ăn uống tại nhà hàng Gusto của Selectum Noa Resort / Huỳnh Kim Thảo; Lê Trần Phúc : GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2022
Mô tả vật lý 74 tr. : minh họa ; 27 cm
Tùng thư Khoa Du lịch. Ngành Quản trị khách sạn và Nhà hàng. Khóa 60
Thuật ngữ chủ đề Dịch vụ ăn uống-Chất lượng
Tác giả(bs) CN Lê Trần Phúc: GVHD
Địa chỉ Thư viện Trường Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001175328
00215
0045B1BE648-F4A5-4158-B41A-1A30762B0960
005202309251610
008 2022
0091 0
039|a20230925161016|bvanpth|c20230418150730|dluuyen|y20221205075053|zluuyen
082 |a658.532|bH 531 Th
100 |aHuỳnh Kim Thảo
245 |aGiải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ ăn uống tại nhà hàng Gusto của Selectum Noa Resort / |cHuỳnh Kim Thảo; Lê Trần Phúc : GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2022
300 |a74 tr. : |bminh họa ; |c27 cm
490 |aKhoa Du lịch. Ngành Quản trị khách sạn và Nhà hàng. Khóa 60
650 |aDịch vụ ăn uống|xChất lượng
700 |aLê Trần Phúc: GVHD
852|aThư viện Trường Đại học Nha Trang
8561|uhttps://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/04biakhoaluantnthumbimage.jpg
890|a1|c1
Không tìm thấy biểu ghi nào
Nhận xét