Khóa luận
658.4 H
Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ ăn uống tại nhà hàng Gusto của Selectum Noa Resort /
DDC 658.4
Tác giả CN Huỳnh Kim Thảo
Nhan đề Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ ăn uống tại nhà hàng Gusto của Selectum Noa Resort / Huỳnh Kim Thảo; Lê Trần Phúc : GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2022
Mô tả vật lý 74 tr. : minh họa ; 27 cm
Tùng thư Khoa Du lịch. Ngành Quản trị khách sạn và Nhà hàng. Khóa 60
Thuật ngữ chủ đề Dịch vụ ăn uống-Chất lượng
Tác giả(bs) CN Lê Trần Phúc: GVHD
Địa chỉ Thư viện Trường Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001175328
00215
0045B1BE648-F4A5-4158-B41A-1A30762B0960
005202304181507
008 2022
0091 0
039|a20230418150730|bluuyen|c20221205082043|dluuyen|y20221205075053|zluuyen
082 |a658.4|bH
100 |aHuỳnh Kim Thảo
245 |aGiải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ ăn uống tại nhà hàng Gusto của Selectum Noa Resort / |cHuỳnh Kim Thảo; Lê Trần Phúc : GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2022
300 |a74 tr. : |bminh họa ; |c27 cm
490 |aKhoa Du lịch. Ngành Quản trị khách sạn và Nhà hàng. Khóa 60
650 |aDịch vụ ăn uống|xChất lượng
700 |aLê Trần Phúc: GVHD
852|aThư viện Trường Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/04biakhoaluantnthumbimage.jpg
890|a1|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét