Sách tiếng Việt
006.68
Giáo trình Xử lý ảnh Photoshop CS5 dành cho người tự học :
DDC 006.68
Tác giả CN Đỗ Lê Thuận
Nhan đề Giáo trình Xử lý ảnh Photoshop CS5 dành cho người tự học : Tập 3 / Đỗ Lê Thuận, Vũ Duy Thanh Tâm và Phạm Quang Huy
Thông tin xuất bản Tp. Hồ Chí Minh : Hồng Đức
Mô tả vật lý 303 tr.
Thuật ngữ chủ đề Phần mềm đồ hoạ
Thuật ngữ chủ đề Photoshop CS5
Tác giả(bs) CN Vũ Duy Thanh Tâm
Tác giả(bs) TT Phạm Quang Huy
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001155022
00211
0043BCFD81B-7544-4C47-948B-9ABF25C422C1
005202106102221
008081223s2007 vm| vie
0091 0
039|a20210610222137|bhientrang|y20210610221449|zhientrang
082 |a006.68
100|aĐỗ Lê Thuận
245 |aGiáo trình Xử lý ảnh Photoshop CS5 dành cho người tự học : |bTập 3 / |cĐỗ Lê Thuận, Vũ Duy Thanh Tâm và Phạm Quang Huy
260 |aTp. Hồ Chí Minh : |bHồng Đức
300 |a303 tr.
650 |aPhần mềm đồ hoạ
650|aPhotoshop CS5
700|aVũ Duy Thanh Tâm
710|aPhạm Quang Huy
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata8/sachdientu/tiengviet/000_tongquat/000_tongquat/gtxulyanhphotoshopcs5danhchonguoituhoc1_dolethuan/000biathumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét