Sách tiếng Việt
006.68
Hướng dẫn tự học các thao tác nhanh bằng phím tắt - đồ họa máy tính CS, CS2, CS3 và CS4 :
DDC 006.68
Tác giả CN Nguyễn Hải Nam
Nhan đề Hướng dẫn tự học các thao tác nhanh bằng phím tắt - đồ họa máy tính CS, CS2, CS3 và CS4 : Hướng dẫn bằng hình - Dễ hiểu và dễ sử dụng / Nguyễn Hải Nam và nhóm tin học thực dụng
Thông tin xuất bản Tp. Hồ Chí Minh : Hồng Đức
Mô tả vật lý 217 tr.
Thuật ngữ chủ đề Phần mềm đồ hoạ
Thuật ngữ chủ đề CS
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001155021
00211
004A1D1D164-6DEC-4245-95D3-BE54264308CC
005202106102201
008081223s2007 vm| vie
0091 0
039|y20210610220153|zhientrang
082 |a006.68
100|aNguyễn Hải Nam
245 |aHướng dẫn tự học các thao tác nhanh bằng phím tắt - đồ họa máy tính CS, CS2, CS3 và CS4 : |bHướng dẫn bằng hình - Dễ hiểu và dễ sử dụng / |cNguyễn Hải Nam và nhóm tin học thực dụng
260 |aTp. Hồ Chí Minh : |bHồng Đức
300 |a217 tr.
650 |aPhần mềm đồ hoạ
650|aCS
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata8/sachdientu/tiengviet/000_tongquat/000_tongquat/hdtuhocthaotacnhanhbangphimtat_nghainam/000biathumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét