Sách tiếng Việt
621.39
Sổ tay Công nghệ thông tin và truyền thông :
DDC 621.39
Tác giả CN Lê Thanh Dũng
Nhan đề Sổ tay Công nghệ thông tin và truyền thông : Dành cho các nhà quản lý / Lê Thanh Dũng
Thông tin xuất bản Hà Nội : Thông tin và truyền thông, 2010
Mô tả vật lý 294 tr.
Thuật ngữ chủ đề Công nghệ thông tin
Thuật ngữ chủ đề Truyền thông
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001155020
00211
004974EE5F5-F790-4E86-AC58-2C56BB528ED0
005202106102137
008081223s2010 vm| vie
0091 0
039|y20210610213733|zhientrang
082 |a621.39
100|aLê Thanh Dũng
245 |aSổ tay Công nghệ thông tin và truyền thông : |bDành cho các nhà quản lý / |cLê Thanh Dũng
260 |aHà Nội : |bThông tin và truyền thông, |c2010
300 |a294 tr.
650 |aCông nghệ thông tin
650|aTruyền thông
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata8/sachdientu/tiengviet/600_khoahocungdung_congnghe/620_congnghe_hoatdonglienhe/sotaycnttvatruyenthongdanhchocacnhaqly_lethanhdung/000biathumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét