Sách tiếng Việt
621.384
WiMax và kinh doanh wimax /
DDC 621.384
Tác giả CN Trần Hồng Tuấn
Nhan đề WiMax và kinh doanh wimax / Trần Hồng Tuấn và Bùi Ngọc Khiêm: tổng hợp và biên soạn
Thông tin xuất bản Hà Nội : Thông tin và truyền thông, 2008
Mô tả vật lý 370 tr.
Tùng thư Tủ sách khoa học công nghệ
Thuật ngữ chủ đề WiMax
Tác giả(bs) CN Bùi Ngọc Khiêm
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001155019
00211
0048F7D9088-9D77-4819-AA8F-DBD09F6E29B0
005202106102059
008081223s2008 vm| vie
0091 0
039|a20210610205923|bhientrang|c20210610205901|dhientrang|y20210610205820|zhientrang
082 |a621.384
100|aTrần Hồng Tuấn
245 |aWiMax và kinh doanh wimax / |cTrần Hồng Tuấn và Bùi Ngọc Khiêm: tổng hợp và biên soạn
260 |aHà Nội : |bThông tin và truyền thông, |c2008
300 |a370 tr.
490|aTủ sách khoa học công nghệ
650 |aWiMax
700|aBùi Ngọc Khiêm
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata8/sachdientu/tiengviet/600_khoahocungdung_congnghe/620_congnghe_hoatdonglienhe/wimaxvakinhdoanhwimax_tranhongtuan/000biathumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét