Sách tiếng Việt
005.74
Cơ sở dữ liệu quan hệ và công nghệ phân tích - thiết kế /
DDC 005.74
Tác giả CN Lê Văn Phùng
Nhan đề Cơ sở dữ liệu quan hệ và công nghệ phân tích - thiết kế / Lê Văn Phùng
Thông tin xuất bản Hà Nội : Thông tin và truyền thông, 2010
Mô tả vật lý 224 tr.
Thuật ngữ chủ đề Tin học ứng dụng
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001155018
00211
0041CBDB12C-5ED8-4EC9-8872-5451EA3087AF
005202106102048
008081223s2010 vm| vie
0091 0
039|y20210610204812|zhientrang
082 |a005.74
100|aLê Văn Phùng
245 |aCơ sở dữ liệu quan hệ và công nghệ phân tích - thiết kế / |cLê Văn Phùng
260 |aHà Nội : |bThông tin và truyền thông, |c2010
300 |a224 tr.
650|aTin học ứng dụng
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata8/sachdientu/tiengviet/000_tongquat/000_tongquat/cosodulieuquanhe_levanphung/000biathumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét