Sách tiếng Việt
005.52
Thực hành nghề tin học văn phòng /
DDC 005.52
Tác giả CN Bùi Văn Thanh
Nhan đề Thực hành nghề tin học văn phòng / Bùi Văn Thanh và Ngô Ánh Tuyết
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục Việt Nam
Mô tả vật lý 154 tr.
Thuật ngữ chủ đề Thực hành tin học
Tác giả(bs) CN Ngô Ánh Tuyết
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001155017
00211
00404F05E74-5276-4982-9959-68271D476B38
005202106102039
008081223s2007 vm| vie
0091 0
039|y20210610203930|zhientrang
082 |a005.52
100|aBùi Văn Thanh
245 |aThực hành nghề tin học văn phòng / |cBùi Văn Thanh và Ngô Ánh Tuyết
260 |aHà Nội : |bGiáo dục Việt Nam
300 |a154 tr.
650 |aThực hành tin học
700|aNgô Ánh Tuyết
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata8/sachdientu/tiengviet/000_tongquat/000_tongquat/thuchanhnghetinhocvanphong_buivanthanh/000biathumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét