Sách tiếng Việt
005.27
Hướng dẫn tự học ngôn ngữ lập trình JavaScript /
DDC 005.27
Tác giả CN Nguyễn Nam Thuận
Nhan đề Hướng dẫn tự học ngôn ngữ lập trình JavaScript / Nguyễn Nam Thuận và nhóm thực hành tin học thực dụng
Thông tin xuất bản Hà Nội : Thông tin và truyền thông
Mô tả vật lý 344 tr.
Thuật ngữ chủ đề JavaScript
Thuật ngữ chủ đề Ngôn ngữ lập trình
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001155016
00211
004581AD8C0-C1C9-4E07-AC0D-BB57AB4DC817
005202106102031
008081223s2007 vm| vie
0091 0
039|y20210610203135|zhientrang
082 |a005.27
100|aNguyễn Nam Thuận
245 |aHướng dẫn tự học ngôn ngữ lập trình JavaScript / |cNguyễn Nam Thuận và nhóm thực hành tin học thực dụng
260 |aHà Nội : |bThông tin và truyền thông
300 |a344 tr.
650 |aJavaScript
650|aNgôn ngữ lập trình
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata8/sachdientu/tiengviet/000_tongquat/000_tongquat/hdtuhocngonngulaptrinhjavacicript_ngnamthuan/000biathumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét