Sách tiếng Việt
005.8
Chữ ký số, chứng chỉ số và cơ sở hạ tầng khóa công khai :
DDC 005.8
Tác giả CN Đỗ Xuân Bình
Nhan đề Chữ ký số, chứng chỉ số và cơ sở hạ tầng khóa công khai : Các vấn đề kỹ thuật và ứng dụng / Đỗ Xuân Bình
Thông tin xuất bản Hà Nội : Bưu điện, 2007
Mô tả vật lý 230 tr.
Thuật ngữ chủ đề Chữ ký số
Thuật ngữ chủ đề Chứng chỉ số
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001155015
00211
00471772AC4-B02D-45B3-A69D-1ECC028C7C37
005202106102021
008081223s2007 vm| vie
0091 0
039|a20210610202146|bhientrang|y20210610202054|zhientrang
082 |a005.8
100|aĐỗ Xuân Bình
245 |aChữ ký số, chứng chỉ số và cơ sở hạ tầng khóa công khai : |bCác vấn đề kỹ thuật và ứng dụng / |cĐỗ Xuân Bình
260 |aHà Nội : |bBưu điện, |c2007
300 |a230 tr.
650 |aChữ ký số
650|aChứng chỉ số
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata8/sachdientu/tiengviet/000_tongquat/000_tongquat/chukysochungchiso_doxuanbinh/000biathumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét